فرم تقاضای کنسل کردن تور و استرداد وجه

فرم تقاضای کنسل کردن تور

شماره تماس دفتر مشاهیرگشت: ۰۳۱۳۶۶۰۵۱۱۲-۰۳۱۳۶۶۰۴۹۹۷
شماره موبایلهای کاری: ۰۹۱۳۲۲۳۹۰۲۱-۰۹۱۳۲۲۳۹۰۳۱-۰۹۱۳۲۲۳۹۰۴۱


شرایط کنسلی و استرداد وجه:

  • در صورت تقاضای کنسل کردن تور زمینی /هوایی/بدو ورود تا ۷۲ ساعت قبل تاریخ ورود مسافر/مسافران مبلغ ۳۰ درصد جریمه لحاظ می گردد.
  • در صورت تقاضای کنسل کردن تور زمینی /هوایی/بدو ورود ۷۲ ساعت الی ۴۸ ساعت ۵۰ درصد جریمه لحاظ می گردد.
  • در صورت تقاضای کنسل کردن تور زمینی /هوایی/بدو ورود ۴۸ ساعت الی ۲۴ ساعت ۷۰ درصد جریمه لحاظ می گردد.
  • در صورت تقاضای کنسل کردن گشتهای نیمروزی اصفهان قبل ۷۲ ساعت، کنسلی بدون جریمه خواهد بود.
  • در صورت تقاضای کنسل کردن گشتهای نیمروزی اصفهان ۷۲ ساعت الی ۴۸ ساعت قبل ساعت ورود مسافر ۲۰ درصد جریمه لحاظ می گردد.
  • در صورت تقاضای کنسل کردن گشتهای نیمروزی اصفهان ۴۸ الی ۲۴ ساعت قبل ساعت ورود مسافر ۵۰ درصد جریمه لحاظ می گردد.
  • در صورت تقاضای کنسل کردن گشتهای نیمروزی اصفهان طی ۲۴ ساعت قبل ورود مسافر ۷۰ درصد جریمه لحاظ می گردد.
موارد مهم و استثنا:

شرایط کنسلی تور هوایی/زمینی/ بدو ورود در هتل عباسی و آسمان طبق قرارداد هتل، متفاوت می باشد و  در صورت تقاضای کنسل کردن اتاق حتی یکماه قبل ورود کل هزینه سوخت خواهد گردید و مبلغی به مسافر مسترد نخواهد شد.

نحوه ثبت تقاضای کنسلی و استرداد وجه:

لطفا درخواست خود را به همراه شماره رزرو وارد نمایید و یک شماره کارت و شماره حساب به نام سرگروه ثبت نام کننده تور وارد نمایید. کارشناسان ما بزودی در روز دریافت تقاضا با شما تماس خواهند گرفت و همچنین شما می توانید پس از ثبت فرم با دفتر مشاهیرگشت ۰۳۱۳۶۶۰۵۱۱۲/۰۳۱۳۶۶۰۴۹۹۷ یا موبایلهای کاری دفتر ۰۹۱۳۲۲۳۹۰۲۱/۰۹۱۳۲۲۳۹۰۳۱/۰۹۱۳۲۲۳۹۰۴۱ تماس حاصل فرمایید. مبلغ پرداختی شما ظرف مدت ۴۸ الی ۷۲ساعت به حساب سرگروه واریز خواهد شد.