فرم ثبت شکایت

فرم ثبت شکایت

شماره تماس دفتر مشاهیرگشت: ۰۳۱۳۶۶۰۵۱۱۲-۰۳۱۳۶۶۰۴۹۹۷

شماره موبایلهای کاری: ۰۹۱۳۲۲۳۹۰۲۱-۰۹۱۳۲۲۳۹۰۳۱-۰۹۱۳۲۲۳۹۰۴۱

ایمیل مشاهیرگشت: mashahirgasht@gmail.com
 
 
 
 

 

نحوه ثبت شکایت:

لطفا در صورت بروز هرگونه نارضایتی در لحظه با مشاهیرگشت تماس حاصل فرمایید از طریق شماره تماسهای دفتر مشاهیرگشت: ۰۳۱۳۶۶۰۵۱۱۲-۰۳۱۳۶۶۰۴۹۹۷ یا موبایلهای کاری مشاهیرگشت: ۰۹۱۳۲۲۳۹۰۲۱/۰۹۱۳۲۲۳۹۰۳۱/۰۹۱۳۲۲۳۹۰۴۱ یا مسئول هماهنگی گشتها و ترانسفر اصفهان: ۰۹۱۳۲۲۳۹۰۵۱ و یا ارتباط مستقیم با مدیریت: ۰۹۱۳۱۶۴۳۴۲۴٫ ما در هر لحظه خود را ملزم به پاسخگویی و رفع مشکل و نارضایتی می دانیم.

در صورتی که تقاضای مکتوب نمودن شکایت را دارید از طریق فرم ثبت شکایت سمت راست موارد نارضایتی خود را با شرح جزئیات و تاریخ و نام افراد دخیل در موضوع را ثبت نمایید.

فرم شما ظرف مدت ۴۸ ساعت بررسی پیگیری و مراتب به شما اعلام می گردد.