2 و 3 گشت نیمروزی اصفهان

خدمات گشت ها(هرگشت 3الی4ساعت): ترانسفر فرودگاهی-راهنمای کارتدار-پرداخت ورودیه ها-پذیرایی،وسیله نقلیه ...

با مشاهیر گشت به سرزمین مشاهیر سفر کنید!

گشتهای نیمروزی اصفهان به همراه ترانسفر**ویژه:گردشگران ایرانی و خارجی**

مجری مستقیم تور

۰
۲۸۰,۰۰۰تومان

سه گشت نیمروزی

هرگشت نیمروز ۳الی۴ساعت-با راهنما-ورودیه ها،پذیرایی،...

مجری مستقیم تور

۰
۱۹۵,۰۰۰تومان

دو گشت نیمروزی

هرگشت نیمروز ۳الی۴ساعت-با راهنما-ورودیه ها،پذیرایی،...

مجری مستقیم تور

۰
۱۷۰,۰۰۰تومان

۲گشت نیمروزی

هرگشت نیمروز ۳الی۴ساعت-با راهنما-ورودیه ها،پذیرایی،...
تماس با مشاهیرگشت

فقط چمدان ببندید! اجازه دهید کارشناسان سفر ما برنامه ریز سفر شما باشند